"Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi" Etiketine ait tüm haberler

  • Mecelle (Mecelle-i Ahkâm Adliyye)

    Mecelle, nihayet Türk Hukukçusunun anlayacağı bir dille okuyucusu/ilgilisi ile buluşmuştur. Şu ana kadar, anlaşılmaz, ulaşılmaz, bilinmez gibi duran, ancak anlayanı, ulaşanı, bileni hayretler içinde bırakan...