"eylem aksoy retornaz" Etiketine ait tüm haberler

  • Hükümlünün Velayet Hakkı

    Türk hukukunda, hükümlünün velayet hakkına ilişkin düzenlemeler, gerek Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin benimsediği ilkeler gerekse İHAM içtihadında yer alan ilkelere tamamen zıt niteliktedir...

  • Üremeye yardımcı tedavi yoluyla çocuk sahibi olma hakkı

    Üremeye yardımcı tedavi yoluyla çocuk sahibi olma hakkının ne şekilde kullanılacağını belirlemek ve bu konuda yasal düzenlemeler yapmak hususu Devletlerin takdir yetkisine bırakılmıştır. Toplumun kültürel...