"İHAM" Etiketine ait tüm haberler

 • CMK md. 141 Etkili Bir Hukuk Yoludur

  Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin Güncel Hukuk Ocak sayısındaki yazısında, insan hakları hukuku ve anayasa yargısında son zamanlarda, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı bağlamında yaşanan...

 • Onurlu Ölüm Hakkı Işığında İHAM’ın Vincent Lambert Kararı Üzerine Gözlemler

  Derya Gizem Üst, hakkında birok tartışma bulunan ötenazi hakkını İHAM’ın Vincent Lambert Kararı ışığında inceledi. “‘Ötanazi’ kavramı, İHAM içtihatlarında sınırlı da olsa yer alıyor olup,...

 • Akademik Özgürlük ve Güncel İHAM Kararları

  İHAM’a göre mesleki menfaatlere ilişkin yapılan açık toplantılar, akademisyenlerin çalıştıkları enstitüye ya da sisteme dair düşüncelerini açığa vurma özgürlüğünü de içine alan akademik özerkliğin geniş...

 • Üremeye yardımcı tedavi yoluyla çocuk sahibi olma hakkı

  Üremeye yardımcı tedavi yoluyla çocuk sahibi olma hakkının ne şekilde kullanılacağını belirlemek ve bu konuda yasal düzenlemeler yapmak hususu Devletlerin takdir yetkisine bırakılmıştır. Toplumun kültürel...