"Krikor Zohrab" Etiketine ait tüm haberler

  • Darülfünun Hukuk Mektebi’nin ceza hukuku hocası

    Krikor Zohrab Kirikor Zohrab, kısa sürede İstanbul’un önde gelen avukatları arasında yer alır. Türkçe ve Ermenice’nin yanında, çok iyi bildiği Fransızca nedeniyle özellikle ticari uyuşmazlıklarda...