"manşet" Etiketine ait tüm haberler

 • Kameralarla Kuşatılmış Özel Hayat

  Temel hak ve özgürlükler tarihindeki en genç haklardan biri özel hayatın gizliliği hakkı özellikle teknolojinin gelişmesine koşut olarak daha yoğun ve kolay saldırılar yapılabilir hale...

 • Hakemli: Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Yoluyla İnfazında Güncel Bir Sorun Olarak “En Fazla Altı Ay Süreyle Yararlanma Koşulu”

  Hapis cezasının “denetimli serbestlik usulü” Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 2012 yılında 6291 sayılı kanunla eklenen 105A maddesi ile uygulamaya konuldu. Dr. Mualla...

 • Rıdvan Akar yazdı: Tribün Hukukuna Dair

  “Tribün hukukunda, üst aramada bozuklukları kaptırmamak için çoraplar kasa görevi görür. Üst arama sonrası minik Beşiktaşlıların ‘abi, beni de alsana’ ricaları, geçişte bir miniği önünüze...

 • Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye

  “Uluslararası Ceza Mahkemesi Lahey’de Roma Statüsü’yle kurulan 1 Temmuz 2002’den bu yana sürekli olarak faaliyet gösteren uluslararası bir ceza mahkemesi. Mahkeme’nin yargılama yetkisi gerçek kişilerin...

 • Kamu Tüzel Kişilerinin Bireysel Başvuru Ehliyeti

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Bursa Barosu Başkanlığı ve Diğerleri v. Türkiye” Kararında İznik Gölü yakınındaki nişasta fabrikasının çevreye yaptığı olumsuz etkileri dikkate alarak başvurulan hukuk...

 • İngiltere’de Kuvvetler Ayrılığı

  Av. Natasha Alev Keskin yazısında İngiltere’deki yasama-yürütme, yasama-yargı ve yürütme-yargı ilişkisini inceledi: “İlk bakışta İngiltere’de kuvvetler arasında bazen ayrılık yokmuş gibi gelir, fakat kuvvetler ayrılığı...

 • Büyük Harp’te Bir Hukuk Öğrencisi

  İsmail Hakkı (Sunata) Efendi hukuk fakültesinin ikinci sınıfında Osmanlı ordusuna katıldı. Dilinin keskinliği, ülkeyi yönetenlere ve askeri üstlerine eleştirel tarzı ve dönemin sosyal yapısını çıplak...

 • Katılım Bankaları BDDK’ya Bağlıdır

  “Diyanet Dergisi’ndeki bir yazıda ‘…katılım bankacılığının sermaye sahibi dindar kesim için iyi bir adım…’ olduğu görüşünü ileri sürerek bununla ilgili sektörel faaliyetleri şeriat kurallarına göre...

 • Ölüm Cezası Tarihin Çöplüğünden Çıkarılmamalıdır

  Türkiye ölüm cezasını 2002’de kaldırmış, Anayasa’nın ilgili maddesini değiştirmiş, Yeni Türk Ceza TCK’da buna yer vermemiş ve ölüm cezasını reddeden AİHS ile bunun 6 No.lu...

 • Güncel Hukuk’ta Temmuz Ağustos 2018

  6 HABER 7 HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN Siyasal Partilerin Yargıya İlişkin Görüşleri Prof. Dr. Köksal Bayraktar 8 KONUK YAZAR Yeni Bir Ekonomi Yönetimi Mümkün mü? Güventürk...