"Soykırım Mağduru" Etiketine ait tüm haberler

  • Soykırım Mağdurlarının Tespiti ve Revize Gerekliliği

    Arş. Gör. Bavver Kılıçoğlu, devletlerin izlediği politikalar ve yakın tarihte gerçekleşen katliamlar doğrultusunda soykırım suçunda yeni mağdur tanımları yapılması gerekliliğini yazdı: “Günümüzde kendisinden olmayan herkesin...