"Şubat 2016" Etiketine ait tüm haberler

 • Şubat 2016

    Bu ay Güncel Hukuk’ta AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER Intramural-Extramural Söylem Çerçevesinde Akademik Özgürlük ve Güncel İHAM Kararları Pınar Dikmen Barış Metni Akademisyenleri Hedef Yaptı “Barış İçin...

 • Akademik Özgürlük ve Güncel İHAM Kararları

  İHAM’a göre mesleki menfaatlere ilişkin yapılan açık toplantılar, akademisyenlerin çalıştıkları enstitüye ya da sisteme dair düşüncelerini açığa vurma özgürlüğünü de içine alan akademik özerkliğin geniş...

 • Bir Tabii Hukuk Hurafesi Olarak Pozitivizm

  Hukuk pozitivizmiyle birlikte, hukuki idealizmden de kurtulmak mı gerekir? Cemal Bâli Akal Kelsen’in hukuk görüşünü anlatmak için Pozitivizm’in önüne “hukuki” sözcüğünü eklemenin ne anlam taşıyabileceğini...

 • Neden Yeni Anayasa?

  Şu üç konunun Anayasa’da yer alması hukuken zorunluluk haline gelmiştir: Dinsel ayrımcılık, mahpusların seçme hakkı ve kültürel çoğulculuk Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut Türkiye’de yeni...

 • Üniversitelilerin Seslenişi: Tartışılan Bildiri

  Kendini arayan bir toplumda çözüm önerileri nasıl Siyasal Partilerden, Yasama Organından, Basından, Yürütmeden gelebilirse Üniversitelerden de gelebilir. Prof. Dr. Köksal Bayraktar Türkiye, 1968-1981 arasında geçen...

 • Yiğit Okur: Büyük Hukukçu, Büyük Edebiyatçı, Ama Her Şeyden Önce Büyük İnsan…

  Yiğit Ağabey, hep biraz gergin ve telaşlıydı. Hep güler yüzlü, uzlaşmacı, barıştırıcıydı. Kendisine yöneltilen en ağır eleştirilere bile gülerek, edebini bozmadan ve eleştiri sahibinin silahlarını...

 • “İşgören” Avukat Feshe Karşı Ne Ölçüde Korunuyor?

  TBB, bağımlı çalışan avukatların içinde bulundukları mevcut fiili çalışma koşullarını dikkate almış görünüyor. Ancak, bağımlı çalışan avukat, kendisine ne denli iyi koşullar sağlanırsa sağlansın, öncelikle...

 • Yargı Einstein’i Dinleseydi

  İçinde insan yazan hiç bir belge, yükümlülük azaltmanın zıvanadan çıkmasını kabul etmemektedir. Hilmi Şeker / Yargıç Yedi kent, 20 ilçede 56 kez, 260 gün süren...

 • Silahlı Çatışmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi

  Çözüm önerileri çocukları yardım götürülen mağdurlar statüsüne sokmamalıdır. Çocuklar korunmalıdır derken onlara yardım edilmesi değil, haklarını kullanabilmeleri için onlara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edilmektedir....

 • İçsel Barış ve Huzur

  Üzülmeyi, öfkelenmeyi deneyimleyebilen insan yas tutabilir ve ancak bu şekilde yoluna olduğu gibi, kaldığı yerden devam edebilir. Uzm. Psikolog İzlem Aybastı Günler uzamaya başlamış olsa...