Kanun Hükmünde Kararnameler Dönemi Ve Savunma Hakkı

Fotoğraf: Nihat Malçuk

Fikret İlkiz

Güncel Hukuk Ocak 2017’de Açık Tartışmanın konusunu OHAL ve KHK’lere ayırdık. Olağanüstü Hal Kanununun uygulanmaya başladığı 21 Temmuz 2016 tarihinin üzerinden günümüze kadar geçen beş ay içinde acaba hukuk düzenimizde nasıl bir değişiklik yaşandığını konuklarımızla konuştuk. Kanun Hükmündeki Kararnamelerin nasıl uygulandığını ve değişen koşullarda hukuku ve savunma hakkını nasıl etkilediğini Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Av. Aynur Tuncel Yazgan ve Av. Tora Pekin’e sorduk ve Güncel Hukuk olarak bu dönemin ceza hukukumuza olan etkilerini sorgulamaya ve sonuçlar çıkarmaya çalıştık…

Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2017, S.157