Haber: GuncelHukuk

 • DOSYA: Teknoloji ve Hukuk

  Teknolojik gelişmeler hayatımızı ve hukuki düzenlemeleri nasıl etkiliyor/etkilemeli? Güncel Hukuk’un Teknoloji ve Hukuk dosyasında farklı açılardan incelemeler yer alıyor. Dosyaya katkı sunan isimlerde Özge Kılıç...

 • Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Konusunda Bazı Saptamalar

  Temmuz 2018’de yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleriyle, KHK ile ilgili Anayasa hükmü yürürlükten kaldırılarak KHK yerine “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” kavramı getirildi. Prof. Dr. Rona Aybay, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine...

 • İptal Edilen Pasaportlar

  Avukat Benan Molu yazısında, 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 667 sayılı KHK hükümleriyle hakkında soruşturma ya da kovuşturma başlatılan ya da...

 • Adalet Nöbeti, Neden?

  Cumhuriyet gazetesine açılan davada yargılanan isimler için 6 Nisan 2017 tarihinde Adalet Nöbeti başlatıldı. Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Mustafa Kemal Güngör gazeteye açılan dava sebebiyle tutuklu...

 • Hakemli Makale: Susma Hakkı Kapsamında Vergi Kaçakçılığında Gizleme

  Dr. Av. Serkan Ağar, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenen vergi kaçakçılığına yol açan hareketler içinde tanımı yapılan tek fiil gizleme’ye ilişkin AİHM kararları ışığında...

 • Kuzey İrlanda’da Barış Brexit’in Gölgesinde

  “Brexit kararıyla AB’den ayrılmak zorunda bırakılmak Kuzey İrlanda’da tansiyonu yükseltiyor. Sınır kapısının inşası, ticaret ve istihdam konusunda yaşanabilecek sıkıntılar gerilimi ateşleyebilir” Barış ve demokrasi inşası...

 • Rohingya Krizi, UCD’nin Yargı Yetkisi ve “Halkın Sürülmesi” Suçu

  Rohingya halkının Myanmar ordusu tarafından sistematik bir şekilde zulme uğratılarak Bangladeş’e göç etmeye zorlanması, uluslararası insan hakları örgütlerini ve dünya kamuoyunu bir yıldan fazla süredir...

 • Döviz Manipülasyonları Işığında Fiyatları Etkileme Suçu

  Arş. Gör. Neslihan Can, son dönemde Türkiye’de gündeme gelen döviz manipülasyonu ifadeleri ışığında ceza hukuku bağlamında karşılığı fiyatları etkileme suçunu değerlendirdi. “Fiyatları etkileme suçunun temel...

 • GBT Uygulaması ve Masumiyet Karinesi

  Hüseyin Ali Kudret, kendi deneyimlerinden yola çıkarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına ilişkin bir değerlendirme sundu. Kudret, GBT sistemi ve yönergesini konu aldığı yazısında, suçsuzluk...

 • Güvenceden Yoksun Bir Kesim: Özel Okul Öğretmenleri

  Prof. Dr. Tankut Centel özel öğretim kurumlarında çalışan kurucu ve yöneticiler ile eğitim elemanlarının hukuki statüsünü düzenleyen 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nu değerlendirdi. “Devlet...