Haber: GuncelHukuk

 • Söyleşi: Fayton Atlarına Nostalji Zulmü

  Bahar Mumcu, Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği’nin kurucusu Okan Oflaz ile yük hayvanlarına yönelik bakışı değiştirme, yaralı yük hayvanlarının yaşam hakkını görünür kılma ve...

 • İmar Barışı

  Son günlerde kamuoyunda “İmar Barışı” olarak sıkça kendine yer bulan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan tüm yapıları kayıt altına almayı hedefleyen...

 • Hakemli: Yeni Türkiye’nin Anayasa Mahkemesi

  Avukat Can Yavuz, hakemli yayımlanan makalesinde Anayasa Mahkemesine ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeleri konu edindi. Makalede AYM üyelerine ilişkin tartışmalar ve AYM’nin sorunlu olduğu düşünülen...

 • Kameralarla Kuşatılmış Özel Hayat

  Temel hak ve özgürlükler tarihindeki en genç haklardan biri özel hayatın gizliliği hakkı özellikle teknolojinin gelişmesine koşut olarak daha yoğun ve kolay saldırılar yapılabilir hale...

 • Hakemli: Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Yoluyla İnfazında Güncel Bir Sorun Olarak “En Fazla Altı Ay Süreyle Yararlanma Koşulu”

  Hapis cezasının “denetimli serbestlik usulü” Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 2012 yılında 6291 sayılı kanunla eklenen 105A maddesi ile uygulamaya konuldu. Dr. Mualla...

 • Rıdvan Akar yazdı: Tribün Hukukuna Dair

  “Tribün hukukunda, üst aramada bozuklukları kaptırmamak için çoraplar kasa görevi görür. Üst arama sonrası minik Beşiktaşlıların ‘abi, beni de alsana’ ricaları, geçişte bir miniği önünüze...

 • Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye

  “Uluslararası Ceza Mahkemesi Lahey’de Roma Statüsü’yle kurulan 1 Temmuz 2002’den bu yana sürekli olarak faaliyet gösteren uluslararası bir ceza mahkemesi. Mahkeme’nin yargılama yetkisi gerçek kişilerin...

 • Kamu Tüzel Kişilerinin Bireysel Başvuru Ehliyeti

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Bursa Barosu Başkanlığı ve Diğerleri v. Türkiye” Kararında İznik Gölü yakınındaki nişasta fabrikasının çevreye yaptığı olumsuz etkileri dikkate alarak başvurulan hukuk...

 • İngiltere’de Kuvvetler Ayrılığı

  Av. Natasha Alev Keskin yazısında İngiltere’deki yasama-yürütme, yasama-yargı ve yürütme-yargı ilişkisini inceledi: “İlk bakışta İngiltere’de kuvvetler arasında bazen ayrılık yokmuş gibi gelir, fakat kuvvetler ayrılığı...

 • Büyük Harp’te Bir Hukuk Öğrencisi

  İsmail Hakkı (Sunata) Efendi hukuk fakültesinin ikinci sınıfında Osmanlı ordusuna katıldı. Dilinin keskinliği, ülkeyi yönetenlere ve askeri üstlerine eleştirel tarzı ve dönemin sosyal yapısını çıplak...