Akademik Alanda Patent Hakkı ve Etik

Stj. Av. Ezgi Ece Yılmaz yazısında, akademik alanda buluş yapanların patent hakkı için kanun koyucunun ayrıntılı bir düzenleme yaparak konuyu dağınıklıktan kurtarması gerekliliğine dikkat çekti.

Güncel Hukuk Aralık 2017, S.168