Gümrük Kanununa Her Aykırılık Kaçakçılık Suçu Değildir

Avukat Mehmet Oral, Gümrük Kanunu ve kaçakçılık suçuna ilişkin bir değerlendirme sundu:

“Uygulamada Türkiye’den ihraç edilen eşya Türkiye’ye geri gelmesi halinde gümrük işlemleri yapılmamış olsa dahi 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununun 3/1. maddesi uyarınca ceza davaları açılmaya devam ettiği görülmektedir.”

Güncel Hukuk, Mayıs Haziran 2018, s.171