Güvenceden Yoksun Bir Kesim: Özel Okul Öğretmenleri

Prof. Dr. Tankut Centel özel öğretim kurumlarında çalışan kurucu ve yöneticiler ile eğitim elemanlarının hukuki statüsünü düzenleyen 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nu değerlendirdi.

“Devlet okulundaki öğretmenler yüksek iş güvencesi ve emekli ikramiyesi haklarından yararlanırken; yıllar boyu çalışan özel okul öğretmenlerinin yasal iş güvencesinden ve kıdem tazminatı haklarından yoksun kılınmaları sosyal açıdan adil görünmemektedir.”

Tankut Centel, Güvenceden Yoksun Bir Kesim: Özel Okul Öğretmenleri 5580 Sayılı Yasa Kimi Koruyor?, Güncel Hukuk Kasım Aralık 2018, s. 174