Hakemli Makale: Avukatların Siyasal Eğilimleri

Av. Dr. Başar Yaltı, avukatların kişisel özellikleri ve demografik niteliklerinin yargı sistemine etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirdiği anket çalışmasının verilerini değerlendirdi.
“Avukatlar, yüzde 60 oranında sol tandanslıdır. Kendisini, dindar, muhafazakar ve milliyetçi olarak tanımlayan avukat oranı yüzde 23 civarındadır.”

Av. Dr. Başar Yaltı, Avukatların Siyasal Eğilimleri ve Yarattığı Sonuçlar, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz Ağustos 2018, Sayı 172