İş Yerinde Psikolojik Tacize Maruz Kalan Çalışanların Hakları

Avukat Sinem Özkan, yargıtay kararları eşliğinde mobbingin hukuki niteliğini, yaptırımlarını, türlerini ve mobbinge maruz kalanların haklarını yazdı. Güncel Hukuk Mayıs Haziran sayısında…

“İş hukuku yargılamalarında esas alınan, taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanmasıdır.”

Güncel Hukuk, Mayıs Haziran 2018, s.171