Şirket Evlilikleri


Av. Sevinç Polat, şirketlerin maliyet, sermaye, pazarlara ulaşım imkanları ve teşebbüs riskleri yönünden büyümelerini sağlayan birleşmeleri Türk Ticaret Kanunu kapsamında inceledi.

Güncel Hukuk Ekim 2017, s.166