Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı Çerçevesinde Zeytin

Manisa Soma’nın Yırca Köyü için çıkarılan “acele kamulaştırma kararı” ardından 6 bin zeytin ağacı kesildi. Sonradan, Danıştay 6. Ceza Dairesinin hem kamulaştırma kararının durdurulması hem de Kolin Şirketler Grubu’nun planladığı termik santralin kurulamayacağı yönündeki kararı olduğu ortaya çıktı. Yırcalı Köylüler uygulamaya direndi.

“Yüzyıllık zeytin ağaçlarını, zeytinciliğin coşkulu çalışkanlığını, sağlanan istihdamı, ülke ekonomisine çalışarak/üreterek katkıda bulunduğuna inanan, köylüsünden sanayicisine herkesin, alçakgönüllü gururunu, gözlerimizle görelim.”

Avukat Rebia Rezzan Özduran yazısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görüşülmesi beklenen; Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı olarak adlandırılan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” kapsamında Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’da yapılması öngörülen değişiklikleri değerlendirdi.

Güncel Hukuk Dergisi Şubat 2017, S.158