Bir Bilinmezlik: Kentsel Dönüşüm


Berk Çözeli, “Kentsel Dönüşüm” kavramının 19. yüzyılda ilk kez tezahür edildiği Paris Park Hareketi’ne de değinerek günümüz Türkiye’sindeki hukuki boyutunu inceledi.

Güncel Hukuk Dergisi Şubat 2017, S.158