Tahakküm Aygıtı Olarak Hayvanat Bahçeleri

Hakim Kamuran Kaya yazdı:

“İdam mahkumlarının infazını meydanda izlemeye gelen güvenlikli kişiler gibi hayvanat bahçesi tüketicileri de kendilerini üstün bir varlık olarak duyumsayarak eğlenceye ailelerini de ortak ederler.”

Kamuran Kaya, Tahakküm Aygıtı Olarak Hayvanat Bahçeleri, Güncel Hukuk Ocak Şubat 2019, s.175