Dosya: Ensest

Geçtiğimiz haftalarda ensest konusu tartışmalı bir şekilde yeniden Türkiye’nin gündemindeydi. Güncel Hukuk Ekim sayısında üç akademisyen konuyu farklı açılarıyla irdeledi ve şu sorularla tartışmaya katkı sağladı:

Ensestin özel bir suç tipi olarak düzenlenmemiş olması suç politikası açısından ne denli doğru? (Yrd. Doç. Dr. Öznur Sevdiren, İnfial ve İnkâr Sarkacında Ensest Tartışması)

Ensest yasağının koruduğu değer nedir? Acaba bu yasağa aykırılık, hukuk yoluyla yaptırıma hele de ceza yaptırımına tâbi kılınabilir mi? (Tolga Şirin, Ensest Suçunun Düşündürdükleri Bir Sorgulama Denemesi)

Ahlaki bir konunun ceza hukukunda düzenlenmesi için ne ölçüde bir genel uzlaşma gerekli ve yeterli kabul edilecektir? (Yrd. Doç. Dr. R. Barış Erman, Hukuki Ahlakçılığın Gölgesinde Ensesti Tartışmak)

Güncel Hukuk Ekim 2017, s.166