Hakemli Makale: BM Çocuk Hakları Komitesine Bireysel Başvuru Hakkı

26 Mart 2018 tarihi itibariyle BM Çocuk Hakları Komitesine bireysel başvuru yolu Türkiye için de uygulama alanı bulabiliyor. Arş. Gör. Bavver Kılıçoğlu yazısında, çocuk adalet sisteminin ilerlemesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdiği bu gelişmenin detaylarına ışık tuttu.

Arş. Gör. Bavver Kılıçoğlu, BM Çocuk Hakları Komitesine Bireysel Başvuru Hakkı, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz Ağustos 2018, Sayı 172.