Nefret Söylemi ve Suçları Tartışılıyor

acik-tartisma-guncel-hukuk Fotoğraf: Nihat Malçuk

Zehra Kafkaslı

Türk Ceza Hukuku Derneği (TCHD) nefret söylemi ve nefret suçları ile ilgili bir çalıştay başlattı. İlk toplantılarını Ekim ayı sonunda yapan hukukçu, akademisyen, psikolog, sosyolog ve sivil toplum çalışanlarından oluşan 60 kişilik grup bir araya gelerek ön çalışmalarını tamamladı. Kavramların tanımlanmasından ceza hukukundaki yerine, mağduriyetin giderilmesinden veri toplanmasına kadar çeşitli konuların tartışıldığı çalıştay genişletilerek sürdürülecek.
Kavramsal çerçeve, hukuki altyapı ve saha çalışmalarını tartışmak üzere üç grup halinde toplanan çalıştayı, rapotörler Yrd. Doç. Dr. Buket Soygüt Arslan, Dr. Güçlü Akyürek ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Altunç ile konuştuk.

Güncel Hukuk Dergisi, Aralık 2016, S. 156