Yeniden “Yeni Anayasa” Tartışmaları

Öyle ya da böyle, bir ihtiyaç var değiştirilmesi gerekiyor veya ortak bir anlayışla “Anayasa’yı değiştirelim” dedik. O halde bir Anayasa ya da Türkiye’de Anayasa nasıl yapılır? Nasıl yapılmalıdır?

Fikret İlkiz

Türkiye yıllardan beri Anayasa’nın değiştirilmesini, yeni Anayasa yapımını tartışıyor. Anayasa değiştirilmesine yönelik Türkiye’nin geçmiş deneyimlerini, yeni Anayasa’nın nasıl yapılması gerektiğini ve Dünyadan çeşitli örneklere Anayasa yapım süreçlerini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer’le konuştuk.

_MG_8917Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Eğer yeni Anayasa metni, yürürlükte olana göre ileri olacaksa, yani hak ve özgürlükler güvence ölçütleri daha da pekişecekse, buna karşılık iktidar denge ve denetim düzenekleri de öngörülecekse, ihtiyacın varlığından söz edilebilir. Başka bir deyişle, yürürlükteki metin asgari eşiktir, ve eğer yenisi bunun gerisinde kalacaksa, böyle yenileme girişimine karşı çıkmak gerekir. Bunun gerisinde kalmaması için ölçütümüz ne olacak?

_MG_8889Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer: Bazı görüş sahipleri, “500-600 kişiyle Anayasa mı yapılır, nasıl uzlaşacaklar?” sorusu ile, anayasa meclislerini eleştirir. Oysa Nepal örneğinde olduğu üzere, tüm üyeler tek bir çatı altında aynı konuyu tartışmıyor, ayrı konular üzerinde çalışıyorlar. Tematik komiteler oluşturulursa, örneğin kadınlar kadın haklarına, eski Cumhurbaşkanları yürütme kısmına, çevre örgütleri çevre haklarına, sendikacılar sosyal haklara ilişkin kısımlara katkı verebilir. (devamı Güncel Hukuk’ta)

 

Güncel Hukuk, Aralık 2015