Locke, Rousseau ve Hobbes’un Penceresinden “Hayvan Çiftliği”

“Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir.”

Arş. Gör. Hayrettin Yıldız, George Orwell’ın hukuk ve siyaset için geniş bir esin kaynağı olan distopik eserlerinden “Hayvan Çiftliği”ne dair yazısıyla Güncel Hukuk Nisan sayısında:

“İnsan yönetimi dönemindeki eski ismi Beylik Çiftlik ile anılan Hayvan Çiftliği’nde domuzların yönetimi devam etse de hayvanlar artık iyilik ile kötülük, doğru ile yanlış, domuzlar ile insanlar arasındaki farkı ayırabilecek durumda değillerdir. Algılar kapalı ve teslimiyet hakimdir.” – Locke, Rousseau ve Hobbes’un Penceresinden “Hayvan Çiftliği”

Güncel Hukuk Dergisi Nisan 2017, S.160