Güncel Hukuk’ta Kasım Aralık 2018

6 HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN

2018’i Geride Bırakırken

Prof. Dr. Köksal Bayraktar

8 KONUK YAZAR

Osmanlı’nın Vampir Fetvaları

Özlem Numanoğlu

10 DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ

Adalet Nöbeti, Neden?

Av. Mustafa Kemal Güngör

12 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Konusunda Bazı Saptamalar

Prof. Dr. Rona Aybay

15 KÜTÜPHANE

Hazırlayan: Av. Dilan Işık

16 667 Sayılı OHAL KHK’si ve Anayasa ile İHAS’a Aykırı Olarak İptal Edilen Pasaportlar

Av. Benan Molu

20 DÖVİZ MANİPÜLASYONLARI IŞIĞINDA FİYATLARI ETKİLEME SUÇU (TCK M.237)

Arş. Gör. Neslihan Can

22 GÜVENCEDEN YOKSUN BİR KESİM: ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ 5580 SAYILI YASA KİMİ KORUYOR?

Prof. Dr. Tankut Centel

25 HABER

26 TEKNOLOJİ VE HUKUK

Robotların Hukuki Statüsü Ceza, Yapay Zeka ve Avukatlık

Özge Kılıç

Cryonics ve Hukuk Üzerine

Hasan Şahin

Sanal Ağ Toplumlarının Bireysel ve Toplumsal Edimleri Dönüştürücü Gücü Üzerine Felsefi Bir Okuma

Aydan Aksakal – Burak Çakır

36 KUZEY İRLANDA’DA BARIŞ BREXIT’IN GÖLGESİNDE

Zehra Kafkaslı

38 ROHİNGYA KRİZİ, UCD’NİN YARGI YETKİSİ VE “HALKIN SÜRÜLMESİ” SUÇU

Stj. Av. Zeynep Alacakaptan

42 NE BİS İN İDEM İLKESİ

Oğuz Güner

44 HAKEMLİ MAKALE

Susma Hakkı Kapsamında Vergi Kaçakçılığında Gizleme

Dr. Av. Serkan Ağar

48 HUKUK FELSEFESİ

Hans Kelsen’in “Demokrasi”si

Cemal Bâli Akal

52 GBT UYGULAMASI VE MASUMİYET KARİNESİ

Hüseyin Ali Kudret

58 İDAM CEZASI

Av. Ali Rıza Dizdar

60 GRAFİTİ, HUKUK VE ÇUKUR

Cüneyd Altıparmak

63 EDEBİYAT VE HUKUK

Adil İnsan ve Adil Ruh İyi Yaşar

64 KÜTÜPHANE

Türkiye’deki Kadın Avukatlar “Sınırlarını Zorla”

Av. Rebia Rezzan Özduran

66 BULMACA