Güncel Hukuk’ta Mayıs Haziran 2018

6 HABER

7 HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN
Bilirkişilik
Prof. Dr. Köksal Bayraktar
8 KONUK YAZAR
“Kararmasın Yeter Ki Sol Memenin Altındaki Cevahir”
Hilmi Hacaloğlu

10 DÜŞENENLERİN DÜŞÜNCESİ
Namık Kemal’de Hukuk ve Kuvvetler Ayrılığı Düşüncesi
Av. Abbas Bilgili

12 AVUKATLIK MESLEĞİ ÜZERİNE AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ
Av. Benan Molu & Stj. Av. Serde Atalay

15 GENEL KAMU HUKUKU ÖĞRETİMİNİN GELECEĞİ
Prof. Dr. Rona Aybay – Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan

16 BİR HUKUKSUZLUK SİLSİLESİ OLARAK TAŞERON İŞÇİLERE “KADRO” KHK’SI VE UYGULAMASI
Onur Bakır / Sendika Uzmanı

18 PSİKOLOJİK TACİZE MARUZ KALAN ÇALIŞANLARIN HAKLARI
Av. Sinem Özkan

20 HAKEMLİ: BİR TABU REŞİTLER ARASI RIZAYA DAYALI ENSEST
Öğr. Gör. Barış Işık

24 HAKEMLİ: ULUSLARARASI TOPLUMUN SURİYE’DE İNSANLIĞI TERK EDİŞİ
Av. Can Yavuz
28 HAKEMLİ: TERÖRLE MÜCADELE DÜZENLEMELERİNDE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE ÖLÇÜLÜLÜK FRANSA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Av. Tuğçe Duygu Köksal

31 HABER

32 OHAL KHK’Sİ İLE İHRAÇ EDİLENLERİN SEÇME HAKKI
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu Akbaba

36 HUKUK TARİHİ NEYİN TARİHİ?
Efe Antalyalı

38 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA DÜĞÜN PASTASI
Av. Cansu Obiz Üçeş
42 BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK
Stj. Av. Bengi Güven

45 İZ BIRAKANLAR
Hukuk için Bir Ömür: Kazım Kolcuoğlu
İstanbul Baro Bşk. Av. Mehmet Durakoğlu – Prof. Dr. Köksal Bayraktar

46 HUKUK FELSEFESİ
Felsefi Söylemin Etkisizliği Üzerine Rancière’nin Filozof ve Yoksulları ya da Hukukçuları
Kamuran Kaya

50 ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA EŞYADA OLUŞAN HASAR, ZİYA VE EŞYANIN TESLİMİNİN GECİKME HALLERİ VE SORUMLULUK
Av. Ebru Bakım

54 GÜMRÜK KANUNUNA HER AYKIRILIK KAÇAKÇILIK SUÇU DEĞİLDİR
Av. Mehmet Oral

56 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE UYUM PROJELERİ

Av. İbrahim Can Çayırpare

58 SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLAR VE CEZASIZLIK SORUNU
Av. Şerzan Yelboğa

62 TARİHDEN
Avukat Ali Haydar Özkent
Stj. Av. Tugay Aydın

66 BULMACA

Hazırlayan: İlker Mumcuoğlu