Hakemli Makale: Susma Hakkı Kapsamında Vergi Kaçakçılığında Gizleme

Dr. Av. Serkan Ağar, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenen vergi kaçakçılığına yol açan hareketler içinde tanımı yapılan tek fiil gizleme’ye ilişkin AİHM kararları ışığında bir değerlendirme sundu.

“Gizleme fiiline karşı hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmesi, Anayasa’nın 10, 38/7, 38/5’teki ilkeler ile AİHS’nin 6. maddesine aykırıdır.”

Serkan Ağar, Susma Hakkı Kapsamında Vergi Kaçakçılığında Gizleme, Güncel Hukuk Kasım Aralık 2018, s. 174