Nörobilim ve Ceza Hukuku: Nasıl Bir Gelecek?

Ozan Erözden yazdı:

Bazı kuramcılara göre, nörobilimdeki ilerlemeler suçun failinin “bilinçli kişi” değil de fiziksel/kimyasal etkileşimler tarafından belirlenmiş bir biyolojik yapı (beden) olduğunu ortaya çıkardığında cezalandırma faaliyetinin anlamı ve amacı da bütünüyle değişmek zorunda kalacak.

Ozan Erözden, Nörobilim ve Ceza Hukuku: Nasıl Bir Gelecek?, Güncel Hukuk Ocak Şubat 2019, s.175