Uluslararası Hukuk Açısından Ölüm Cezası

“11 Nisan 2017 tarihinde Uluslararası Af Örgütü’nün ölüm cezasına ilişkin raporunda, 2016 yılında 3117 insanın 55 farklı devlette ölüm cezasına çarptırıldığı bilgisi yer almaktadır. 2015 yılında 61 devletteki 1998 insanın ölüm cezasına çarptırıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu sayıda bir artış olduğu görülmektedir.”

Devletlerin ulusal hukuk düzenlerindeki ölüm cezası uygulaması günümüzde nasıldır? Uluslararası hukuk ölüm cezasıyla ilgili sorulara ne ölçüde cevap vermektedir? Mustafa Erçakıca bu sorular eşliğinde uluslararası düzeydeki uygulamalara ışık tuttu.

Mustafa Erçakıca, Uluslararası Hukuk Açısından Ölüm Cezası, Güncel Hukuk Eylül Ekim 2018, Sayı: 173.