Perde Kapanırken

 

Geçen 15 yılda, çok şeyler yaptık. Türkiyemiz’deki pek çok ünlü bilim insanının, hukukçunun, yargıç, savcı ve avukatın görüşleri yayımlandığı gibi; AİHM kararları, Yargıtayımız’ın içtihatları, önemli yasal değişiklikler sosyal ve hukuki pek çok gelişme toplumumuza hep objektif, tarafsız ve bilimsel açıdan yansıtılmaya çalışıldı

 

Prof. Dr. Köksal Bayraktar

 

Çeşitli ülkelerin “hukuk dergisi yayıncılığı” incelendiğinde, yayınların pek çoğunun salt doktrin ve inceleme-araştırma yayınları olduğu kolaylıkla saptanabilir. Bu yayınlar içinde, öğretim üyelerinin, hukukçuların, yargıç-savcı-avukatların, bir kurumu, bir kavramı tüm yönleriyle açıklayan yazıları bulunur. Bunun yanı sıra hukuk kitaplarını tanıtan yazılar, yargı kararlarının ve yasal değişikliklerin ayrıntılı irdelemeleri bu yayınların konularını içerir. İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul Barosu Dergisi bu gibi yayıncılığın örnekleridir.

“Hukuk yayıncılığının” daha dar bir diğer bölümünü ise, hukuku daha yalın, kolay anlaşılır, güncel gelişmeleri yansıtıcı nitelikteki yayınlar oluşturur. Açık Sayfa, Günışığı, İstanbul Baro Bülteni bu dergiciliğin ön plana çıkanlarındandır.

Biz Güncel Hukuk dergisini yayımlamaya başladığımız Ocak 2004 tarihinde derginin bu özellik ve niteliği taşıyacağını düşünerek yola çıkmıştık. Doğaldır ki, bu biçimsel hareket noktasından ileri gidildi ve derginin genel siyaseti ilk günlerden itibaren devam ettirildi.

Bu çerçevede, yayımlanacak dergi, güncel hukuki gelişmeleri yansıtacak, önemli Yargıtay kararlarını içine alacak çeşitli üniversitelerdeki bilim insanlarının görüşlerine yer verecek, yurtdışındaki gelişmeleri ortaya koyacak, tarafsız, objektif ama çağdaş, laik, bilimden yana, insan sevgisiyle dolu bir dergi olacaktı.

Aradan geçen 15 yılda, çok şeyler yaptık. Türkiyemiz’deki pek çok ünlü bilim insanının, hukukçunun, yargıç, savcı ve avukatın görüşleri yayımlandığı gibi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Yargıtayımız’ın içtihatları, önemli yasal değişiklikler sosyal ve hukuki pek çok gelişme toplumumuza hep objektif, tarafsız ve bilimsel açıdan yansıtılmaya çalışıldı. Öyle ki; derginin yayın hayatı içinde Doğan Medya’nın karşılaştığı nice akıl almaz baskılar ve hukuk dışı yargılamalar karşısında da hiçbir zaman taraf olunmadı ve kuruluş ilkeleri hep devam ettirildi.

 

15 yıl boyunca bu çizginin hiç değişmemesi, hukuk dünyasında haklı bir üne kavuşmasını sağladı. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarının en iyi hukuk dergisi olarak Güncel Hukuk’u seçtikleri gibi, pek çok okurumuz övgü ve beğenilerini dergiye sürekli olarak ilettiler.

Tekrar ve övünçle belirtmek isteriz ki, hiçbir zaman bilimsel, tarafsız, objektif, laik, insandan yana, insan sevgisini taşıyan, Atatürkçü çizgimizi kaybetmeden 15 yılın sonuna geldik.

Bu uzun yolculuk, hukukun üstünlüğüne, bilime, toplumun gelişmesine inanan bir avuç insanla gerçekleştirildi. Fikret İlkiz, Filiz Kerestecioğlu, Zehra Kafkaslı, Canan Bozkurt, Begüm Baki, Rita Ender, Ceren Yakışır ve Bahar Mumcu 15 yıl boyunca, değişerek de olsa, içerik, biçim ve görüntü olarak bu derginin hep aynı “en iyi düzeyde” olması için var güçleriyle çalıştılar.

Böyle bir dergiyi çıkarmanın “hayali”yle yaşamış ve bu hayalini Sayın Aydın Doğan’ın güveniyle gerçekleştirebilmiş olan bu satırların yazarı, değerli arkadaşlarına, Danışma Kurulunu oluşturmuş aziz hukukçu meslektaşlarına ve her ay en sıkışık günlerde teknik sorunları çözümleyerek dergiyi yayına hazırlayan sevgili teknisyen dostlarına en içten teşekkürlerini sunmaktadır.

Güncel Hukuk hep hukuktan, çağdaşlıktan, toplum ve ülke severlikten, insanın yüceliğinden yana yayın hayatını sürdürebilmişse, bunda Sayın Aydın Doğan’ın tarafsız yönetiminin, koruyuculuğunun ve demokrat kişiliğinin çok büyük payı vardır. Kendisine tüm katkıları, hiç eksilmeyen destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Artık Güncel Hukuk perdesi kapanıyor, dergi yayın hayatından ayrılıyor… Bugün, tıpkı oyununu oynayıp bitirmiş oyuncuların perde önünde seyircileri selamladıkları gibi biz de, hukuk piramidi içindeki kural, yasa, karar, içtihat, doktrin adındaki uzun koridorlardan geçip perde önüne çıkan oyuncular gibiyiz… Bizleri seyreden tüm hukuk dünyasını sevgi, saygı ve teşekkürlerimizle selamlıyoruz.