İfade Özgürlüğü, Ayrımcılık Yasağı ve LGBT Haklarının Kesişme Noktası

Rusya Federasyonu’nun birkaç bölgesi eşcinselliğin kamusal eylemlerle çocuklar arasında tanıtımının yapılmasını yasaklayan kanunlar çıkardı. Benzer düzenlemeler federal seviyede de yasalaştı. Bunun üzerine, Rusya’nın farklı bölgelerinde kamusal alanlarda eylemler düzenleyen üç gey hakları aktivisti bahsi geçen kanunları ihlal etmekten idari para cezasına çarptırılmaları üzerine yargı yoluna başvurdu. Av. Can Yavuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin olaya ilişkin karara bağladığı Bayev ve Diğerleri – Rusya davasını özetledi.

Av. Can Yavuz, İfade Özgürlüğü, Ayrımcılık Yasağı ve LGBT Haklarının Kesişme Noktası, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz Ağustos 2018, Sayı 172.