Yoksulluk Nafakasında Süreye İlişkin Tartışmalara Bir Çözüm

Doç. Dr. Aslı Makaracı Başak ve Doç. Dr. Seda Öktem Çevik yazdı:

“Kanun değişikliğiyle yoksulluk nafakasına kesin bir süre sınırı getirilmesi somut olay adaletini sağlamaya yetmeyecek ve özellikle Türkiye’nin mevcut sosyo-ekonomik yapısı karşısında mağdur kadınların artmasına sebep olacaktır.”

Doç. Dr. Aslı Makaracı Başak, Doç. Dr. Seda Öktem Çevik, Güncel Hukuk Ocak Şubat 2019, s.175