Hukukun Üstünlüğü

 • Üniversitelilerin Seslenişi: Tartışılan Bildiri

  Kendini arayan bir toplumda çözüm önerileri nasıl Siyasal Partilerden, Yasama Organından, Basından, Yürütmeden gelebilirse Üniversitelerden de gelebilir. Prof. Dr. Köksal Bayraktar Türkiye, 1968-1981 arasında geçen...

 • Karanlıklara Doğru Gidiş mi?

  Okulları kapalı olan çocukların öğretim özgürlüğünden söz etmek mümkün değildir. Dükkanları kapalı olan esnafın girişim özgürlüğüne sahip olduğunu ileri sürmek yanlış olacaktır. Geceleri üzerine zifiri...

 • Su Yüzüne Çıkan Bir Olay…

  Türkiye’nin bugün yaşadığı hukuksuzluğun başlangıcı olan Türk Ceza Yasası’nı AB’nin nasıl karşıladığı sanırım unutulmamıştır. Avrupa Birliği yasanın değiştirilmesini “hukuk reformu” olarak övgüyle ve alkışlarla karşıladı....

 • Yayın Yasağı

  Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin yasaklama kararında sadece basın yasağı ile yetinilmemekte yazılı, görsel, sosyal medya ve internet iletişimi bütünüyle yasaklama alanı içerisine alınmaktadır. Bu...

 • Tarihsel Sınavdan Geçen Türkiye

  Bu karanlık görünüm içinde ne yapmalı? Ülke bu darboğazdan nasıl çıkabilir? Bütün ümitlerin tükendiği bir ortamda mı yaşıyoruz, yoksa yapılabilecek bir şeyler var mı? Bu...

 • Yeni Adli Yıl Kutlu Olsun

  Bir ülkedeki adli yılın açılışını Yargıtay Başkanı’nın, Yargıtay’da, yargıçlar, savcılar ve siyaset adamları ile yapması, binlerce avukatı temsil eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın ayrı bir...

 • Hukukun Üstünlüğü, Üstünlerin Hukuku

  Türk yargı yapısında oluşan bu iki parçalığın yarattığı olağandışı uygulamaların sürdürülüp gitmesi “üstünlerin hukuku” teriminin haklılığı yönündeki düşünceleri güçlendirmektedir… Oysa önemli olan, objektif, soyut ve...