Konuk Yazar

 • Hanuka Mumları İlk Defa Ortaköy Meydanı’nda

  Yahudi halkı bu bayramda askeri bir zaferden çok, ışığın mucizesini anar. Çünkü bu bayram, güçsüzlerin kuvvetlilere, sayıca az olanların çoğunluğa, dürüstlüğün kötülüğe, maneviyatın maddiyata, ışığın...

 • Psikolojik Yaşlanma Üzerine Düşünceler

  Yaşlanmanın psikolojisini ikiye ayırmak gerekir. Bir taraftan ‘direkt’ yaşlanma ile bağlantılı psişik değişimler, diğer taraftan bedensel, psişik ve sosyal değişimlere ‘tepki’ olarak ortaya çıkan değişimler...

 • Barış-Demokrasi-Hukuk Devleti Arayışı

  Demokrasiye, hak ve özgürlüklere, hukuk devleti ilkesine ilişkin, geçmişten günümüze, tüketemeyeceğimiz oranda, görüş, tartışma, bilgi ve belge mevcut. Ne yazık ki; bugün de söz konusu...

 • Şeyini Şey Ettiğimiz Hukuk!

  Eğer insan 12 Eylül dönemini bile arar hale gelmişse.. Gazeteler, televizyonlar, dergiler polis ya da Saray Sevdalıları tarafından basılabiliyorsa… Basılmayanların da sesi öyle ya da...

 • Savaş ve Barış Üzerine

  Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan yazdı… Amerikan İç savaşı boyunca bir asker olarak savaşan William Tecumseh Sherman’ın “savaş cehennemdir” sözü neden bahsettiğimiz hakkında bir fikir...

 • Barışa Şans Verin

  Ben, eline kayısı çekirdekleri vererek uğurladığım o genç arkadaşların yüzünü de “Geri gel” diyen kardeşlerinin acısını da unutamıyorum, bu yüzden, barış gelene kadar, yine onlardan...