"Bülent Tarhan" Etiketine ait tüm haberler

  • Yine, Yeniden Yasama Dokunulmazlığı Üzerine

    “Yasama dokunulmazlığının evrensel ölçekte çeşitli uygulama biçimleri olmakla birlikte genel kabul gören düşünce yasama dokunulmazlığının yasama sorumsuzluğu gibi mutlak ve sınırsız olmadığıdır.” Bülent Tarhan, HDP...

  • Kamu Görevlilerinin Yargılanma Ayrıcalıkları

    “Türkiye’de uygulanan kamu görevlilerinin soruşturulması ve yargılanması sistemi, ceza yargılama hukukunun evrensel ilkelerinden, özellikle de “ceza yargılamasının tekliği” ilkesinden önemli bir sapmadır. Sistemin yolsuzlukla mücadele,...

  • Kamu Görevlilerinin Dernek Kurma Özgürlüğü

    “Söz ve cemiyetleşme serbestliği, devamlı ilerlemenin elzem şartıdır.” İlerlemenin, demokrasinin ve batılılaşmanın temel koşullarından biri örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. R. Bülent Tarhan  “Dernek...