"Terörle Mücadele Kanunu" Etiketine ait tüm haberler

  • Terör Propagandası Suçu ve Cezasının İnfazı Sorunu

    Güncel Hukuk Aralık sayısında, Av. Emel Ataktürk Sevimli’nin “Terör Propagandası Suçu ve Cezasının İnfazına İlişkin Sorunsallar” yazısı, TCHD adına Prof. Dr. Timur Demirbaş’ın konuya ilişkin...