"Yaşam Hakkı" Etiketine ait tüm haberler

  • Ölüm Cezası Tarihin Çöplüğünden Çıkarılmamalıdır

    Türkiye ölüm cezasını 2002’de kaldırmış, Anayasa’nın ilgili maddesini değiştirmiş, Yeni Türk Ceza TCK’da buna yer vermemiş ve ölüm cezasını reddeden AİHS ile bunun 6 No.lu...

  • Gazetecilerin Yaşam Hakkı

    “Türkiye’de hem 2015 ve 2016 yıllarında üçer gazeteci öldürüldü. Öldürülen altı gazetecinin hikâyeleri çarpıcı ve Türkiye’nin akıl almaz sorunlarını yansıtır nitelikte.” Av. Can Yavuz, gazetecilerin...