Kamu Tüzel Kişilerinin Bireysel Başvuru Ehliyeti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Bursa Barosu Başkanlığı ve Diğerleri v. Türkiye” Kararında İznik Gölü yakınındaki nişasta fabrikasının çevreye yaptığı olumsuz etkileri dikkate alarak başvurulan hukuk yollarında uygulanmayan yargı kararları hakkında ihlal kararı verdi. Kararda AİHM; başvuruyu gerçek kişi başvurucular tarafından ele alıp, inceledi.
Başvuru, Bursa Barosu Başkanlığı açısından ise baronun kamu tüzel kişiliği teşkil ettiği gerekçesiyle Mahkemenin yerleşik içtihadına göre “mağdur” kavramının, “iç hukuktaki menfaat veya taraf sıfatı kavramlarından bağımsız ve özerk olarak yorumlanması gerektiği” ifade edilerek kişi yönünden kabul edilemez bulmuştur. Av. Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu, bu örnek olay ışığında kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti meselesini farklı yönleriyle inceledi.

Av. Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu, Kamu Tüzel Kişilerinin Bireysel Başvuru Ehliyeti, Güncel Hukuk Eylül Ekim 2018, Sayı: 173.