Muhalifleri Susturma ve Cezalandırma Amaçlı Tutuklama Yasağı

Av. Benan Molu ve Polat Yamaner, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlandırılması” başlıklı 18. maddesi doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihadında gelişmekte olan yeni bir alan olduğuna işaret ediyor. Madde kapsamında başvuruların arttığına dikkat çektikleri makalede bu madde doğrultusundaki son ihlal kararı (Mammadli v. Azerbaycan) ele alındı.

Av. Benan Molu, Polat Yamaner, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz Ağustos 2018, Sayı 172.