Terör Propagandası Suçu ve Cezasının İnfazı Sorunu

Güncel Hukuk Aralık sayısında, Av. Emel Ataktürk Sevimli’nin “Terör Propagandası Suçu ve Cezasının İnfazına İlişkin Sorunsallar” yazısı, TCHD adına Prof. Dr. Timur Demirbaş’ın konuya ilişkin bilimsel görüşü ve İnfaz Hakimliğinin 4.10.2017 tarihli 2017/1873 esas sayılı kararı ile “hükümlünün kalan cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına yönelik” talebin reddine dair önceki kararı yer aldı.

İnfaz Hâkimliğinin 18.10.2017 tarihli, kesinleşmiş “hükümlünün kalan cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına yönelik” talebin kabulüne ilişkin son kararına ise Güncel Hukuk Ocak sayısında yer veriyoruz.